Lars Peter Hansen

Lars Peter Hansen er professor i økonomi ved University of Chicago. Han ble født i 1952 i Champaign, Illinois. Lavergradsutdannelsen fikk han ved Utah State University (B.S. Mathematics, 1974) og han forsvarte doktorgraden ved University of Minnesota (Ph.D. Economics,) i 1978. Den første jobben fikk han som assistant professor ved Carnegie Mellon University. Han flyttet senere til University of Chicago hvor han har vært siden.

Hansen har mottatt flere prestisjefulle priser i økonomi slik som: Frisch-medaljen med Kenneth Singleton i 1984 og Erwin Plein Nemmers Prize in Economics i 2006.

Hansen kommer fra en familie med danske aner.

Hansen er mest kjent for å ha utviklet av økonometriske teknikken GMM (Generalized method of moments). Han har skrevet en rekke vitenskapelige artikler hvor han benytter forskjellige datasett, som for eksempel finansielle data og arbeidsmarkedsdata, for å teste dynamiske, stokastiske økonomiske modeller.

Sammen med Ravi Jagannathan utledet han bånd som gir en måte å bruke finansielle data data for å undersøke omfanget av volatiliteten i den stokastiske diskonteringsfaktoren, som er et mål på investor utålmodighet og holdninger til risiko. Det er kjent som «Hansen-Jagannathan bounds».

Hans nåværende forskningsinteresser er særlig langsiktig makroøkonomisk risiko.

Martin Karplus, Michael Levitt og Arieh Warshel

Alice Munro (Canada)

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen

François Englert (Belgia) og Peter Higgs (Storbritannia)

James E. Rothman (USA), Randy W. Schekman (USA) og Thomas C. Südhof (USA og Tyskland)

Eugene Fama (USA), Lars Peter Hansen (USA) og Robert J. Shiller (USA)

Akerlof / Spence / Stiglitz (2001) · Kahneman / Smith (2002) · Engle / Granger (2003) · Kydland / Prescott (2004) · Aumann / Schelling (2005) · Phelps (2006) · Hurwicz / Maskin / Myerson (2007) · Krugman (2008) · Ostrom / Williamson (2009) · Diamond / Mortensen / Pissarides (2010) · Sargent / Sims (2011) · Roth / Shapley (2012) · Fama / Hansen / Shiller (2013) · Jean Tirole (2014)  · Angus Deaton (2015)

· · · · · · · ·